”Ksiądz Józef Kłos – skromny człowiek, gorliwy kapłan” w Cieszanowie -wystawa

(Visited 273 times, 1 visits today)

Zobacz również