Jan Lechowicz

Inscenizacja utworzenia powiatu cieszanowskiego